Tréningy

Minihádzaná  – telocvičňa CVČ Bojnice

Pondelok: 1. a 2.ročník – od 13,30 hod. – do 14,30 hod.

Utorok:    3.-5.ročník  – od 13,30 hod. – do 14,30 hod.

Štvrtok:   1. a 2.ročník – od 13,30 hod. – do 14,30 hod.

Piatok:     3.-5.ročník  – od 13,30 hod. – do 14,30 hod.


Mladší žiaci + starší žiaci

Pondelok: 14,30 hod. – 16,00 hod. – Telocvičňa ZŠ s MŠ Bojnice

Streda:   14,00 hod – 15,30 hod. – Športová hala Prievidza

Piatok:     14,00 hod.  – 15,30 hod. – Športová hala Prievidza


Mladší + Starší dorast

Pondelok: RM Sport resort (posilňovňa)

Utorok:    16,00 hod – 17,30 hod. – Telocvičňa Stredná zdravotná škola Prievidza

Streda:     20,00 hod. – 21,30 hod. – Športová hala Prievidza

Štvrtok:    16,00 hod.  – 17,30 hod. – Telocvičňa Stredná zdravotná škola Prievidza


Muži – ŠH Partizánske

Utorok: 20,00 hod. – 21,30 hod.

Štvrtok: 20,00 hod. – 21,30 hod.