2. turnaj v minihádzanej v Martina 13.1.2018

Hodnotenie trénerov: “Chlapci odohrali krásne zápasy.
A-čko vyhrao všetky a B-čko jeden prehralo s Považskou Bystricou. Všetkým patrí pochvala.” Gratulujeme!!!

POZVÁNKA

POZVANIE!!!

Milí športoví priatelia, futbalisti, hádzanári, floorbalisti, volejbalisti, tenisti a ostatní, aj Vás zaujímajú odpovede na našu reakciu na úvodný článok z Bojnických zvestí z novembra 2017. Aj Vás zaujíma problematika športu v meste Bojnice – máte jedinečnú príležitosť opýtať sa osobne na otázky, ktoré trápia nás všetkých, predovšetkým rodičov našej mladej generácie.
KEDY? 29.11.2017
O koľkej? v čase od 16,00 do 17,00 hod.
KDE: zasadačka MsÚ Bojnice počas rokovania MsZ

VYUŽITE MOŽNOSŤ PÝTAŤ SA NA VECI, KTORÉ NÁS ZAUJÍMAJÚ, TEŠÍME SA NA VÁS!!!


Pre osvieženie pamäte uverejňujeme aj našu reakciu publikovanú 3.11.2017.

Milí športoví priatelia, dovoľte nám zareagovať na úvodný článok v Bojnických zvestiach z novembra 2017.

Hneď na začiatok musíme povedať, že nás prekvapila forma menovaného článku, v ktorom sa v úvode nachádzajú pomerne agresívne slová k výstavbe telocvične a v závere jeho autor spomína čas na zastavenie sa a upokojenie mysle pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Zastavme sa teda  pri spomínanej plánovanej výstavbe telocvične, ponúkame Vám niekoľko našich postrehov:

-          hneď v úvode autor uvádza: „v poslednej dobe v našom meste asi najviac rezonuje téma výstavby novej telocvične pre ZŠ…“ – NIE!!!, o probléme a podmienkach športu v meste sa vie už dlhodobo, no až v poslednej dobe sa touto problematikou začali zaoberať niektorí poslanci MsZ a po dlhých rokoch sa konečne začalo konať!

-          predpokladanú výšku úveru odôvodnil poslanec p. Barborka (RTV, MY), nakoľko pôvodný projekt montovanej telocvične neodsúhlasil architekt mesta Bojnice.

-          pravdivosť slov primátora mesta: „Zdôrazňujem, že nie som proti výstavbe novej telocvične, či športovej haly v našom meste“ spochybňujú jeho skutky, pretože sám vo vysielaní RTV Prievidza hovorí: „pokúsime sa kdesi zohnať nejaké iné zdroje,… ale zatiaľ sme sa nepokúsili…“

-          pýtame sa: „ čo pre jej výstavbu doteraz urobil, aké kroky podnikol? Vieme iba o neustálom odôvodňovaní, že treba hľadať mimorozpočtové zdroje ( nebol podaný projekt v rámci výzvy MŠ SR, neprebehli rokovania so sponzormi…). Tieto kroky sú predsa v jeho kompetencii, nie u poslancov ani členov športových klubov.

-          ďalej sa pýtame aké sú vzájomné vzťahy vedenia mesta a firiem v našom meste, uskutočnili sa už nejaké rokovania v tejto oblasti?

-          p. primátor veľmi dobre vie, že mesto Bojnice je minimálne zadĺžené. Bojnice nežijú, nebudujú a nerastú ako mesto, veď keď sa pozrieme do okolitých obcí, všade sa buduje, obce získavajú novú tvár, nových obyvateľov, lebo im poskytujú nové podmienky pre moderný život. Ako to ostatní starostovia robia? Asi sa neriadia heslom: „Kto nič nerobí, nič nepokazí.“ Bojnice ako mesto majú veľkú výhodu oproti iným – máme tu prekrásny Bojnický zámok, ZOO, Kúpele Bojnice, čo znamená vytvorené podmienky pre cestovný ruch a tým aj zisk pre mestskú pokladnicu. Chcelo by to samozrejme spoluprácu všetkých organizácii v meste. Prečo tomu tak nie je?

-          financovanie prevádzky telocvične je určite zahrnuté v projekte na samotnú výstavbu, videl to už pán primátor? Nechceme samozrejme nič zľahčovať, no prečo už dopredu zneisťovať občanov takýmito obavami? Viackrát sa predsa poslanci vyjadrili o využití telocvične pre základnú školu v dopoludňajších hodinách, poobede pre športové kluby a vo voľnom čase by sa využívala komerčne. Ohlasy a záujem je aj od klubov mimo mesta Bojnice. Tak prečo by sme nemali veriť poslancom? Obavy, že telocvičňa nebude využitá, nemusí mať ani jeden občan mesta Bojnice. Okrem športových podujatí je plánované v telocvični aj uskutočňovanie iných  kultúrno-spoločenských podujatí s dostatočným počtom miest aj pre divákov. Podujatia do mesta, pritiahnu turistov, športových priaznivcov, čím narastie znovu cestovný ruch.

-          pripomeňme si, že aj keď je telocvičňa v základnej škole zrekonštruovaná, nespĺňa kapacitné podmienky pre samotnú školu. Niektoré triedy majú hodinu TV na chodbách, alebo vonku (v bundách). Na zimu má škola záujem aj o využívanie priestorov v CVČ na hodiny TV. V súčasnej telocvični nie je možné usporadúvať  okresné, prípadne krajské súťaže vo vybíjanej, florbale, futsale, volejbale, hádzanej a iných, hoci žiaci školy dosahujú v týchto športoch výborné výsledky a nezostáva im nič iné, len zakaždým cestovať na súťaže mimo školu.

-          preto sa znovu sa pýtame: „ Sú tieto podmienky vhodné na dnešnú dobu? Budú naše deti cvičiť vonku? Prvý ročník má už teraz zvýšený počet žiakov a materská škola je tiež kapacitne vyťažená. Už v škôlke prebieha športová činnosť, takže záujem o šport tu určite je. Aké podmienky im poskytne škola na pohybový vývoj, ktorý sa posledné roky našťastie „udomácňuje“ aj v Bojniciach, zároveň so správnou výživou a zdravím životným štýlom každého z nás. Nechceme predsa deti podporovať sedením pri PC, alebo v užívaní návykových látok! Vieme, že aj pre riaditeľku ZŠ s MŠ je prioritou pohyb a šport, veď škola disponuje novým vonkajším outdoorovým ihriskom, na ktoré mimochodom tiež mesto neprispelo, najväčšiu časť financovali rodičia detí cez RZ.

-          Čo hovoríme na parkovanie? Myslíme si, že ani teraz nie je dostatočne doriešené parkovanie pri škole. Stačí sa ísť ráno pred začiatkom vyučovania pozrieť pri hlavnú bránu školy, ako to tam vyzerá, keď skoro každý druhý rodič dovezie svoje dieťa až ku bráne. Choďte sa pozrieť, aká tam je ráno premávka! A skúste zhodnotiť, či je to bezpečné.

-          My ako hádzanársky klub veľa cestujeme mimo mesta, keďže nemáme vhodné podmienky, no nikto nám nezabezpečí parkovanie, musíme sa zariadiť podľa možností, ktoré dané športovisko má. V Bojniciach máme potrebné miesta na parkovanie, je to len vecou dohody, aby sa neparkovalo v obytnej zóne. Ako je však zabezpečené parkovanie počas letnej sezóny, alebo pri kultúrnom predstavení a ako parkujú bežní návštevníci mesta? Prečo sa práve v súvislosti s výstavbou telocvične tak dôrazne upozorňuje na problém s parkovaním? Myslíte si, že na športové podujatia v telocvični príde viac návštevníkov ako počas festivalu duchov a strašidiel či iných kultúrnych akciách?

-          Tiež vieme pochopiť, že mesto má aj iné dlhodobo plánované investičné ciele, no zväčša sú s podporou štátu, čo mesto nezaťaží až tak, že by nemohlo vyhovieť viacerým občanom mesta a to najmä deťom v škole a športovej mládeži v meste. O Pivári a výstavbe materskej školy v Dubnici sa už tiež dlhodobo hovorí, no prečo sa už niečo nekoná? Na rozšírenie kapacít materských škôl boli a neustále sú aktualizované výzvy a financovaním s minimálnou podporou mesta (informácie sú na stránkach MŠ SR). A čo sa týka výstavby ciest, máme dojem, že s opravujú tesne pred voľbami? Finančné prostriedky na ich opravu boli ušetrené aj vďaka reorganizácii niektorých mestských organizácií na návrh poslancov MsZ (s čím nesúhlasili tiež všetci občania a nakoniec sa to podľa slov riaditeľky KaSS Bojnice ukázalo ako správna voľba).Tak niekde je asi chyba!

-          My, športoví nadšenci máme pochopenie aj pre rodičov športujúcich detí, a preto by bolo najvhodnejšie uskutočniť výstavbu telocvične v areáli školy. Predstavte si, že žiaci I. stupňa musia chodiť na tréning zo školy do športovej haly v Prievidzi, ktorá je vzdialená asi 30 minút na pešo, lebo MHD to po vyučovaní nestíhajú. V ojedinelých prípadoch vozia rodičia svoje deti autom, no nie každému sa to počas pracovného dňa dá. Preto zväčša naša mládež chodí pešo, popri frekventovanej ceste do Prievidze. Tak čo je potom pre naše deti najlepšie, resp. bezpečnejšie? Telocvičňa v areáli školy alebo športová hala niekde mimo mesta? Ak primátor mesta hovorí o výstavbe vo vzdialenejšej lokalite, myslí tým, že má pozemok, ktorý je dosiaľ nevyužitý a ponúka ho na výstavbu športovej haly?

-          A vôbec! Môže dôjsť k situácii, že priestory, ktoré máme v prenájme, nebudeme môcť využívať. HK Kúpele Bojnice má tento rok 58 rokov od vzniku. Klub dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky, vychoval veľa kvalitných športovcov, ktorí stále reprezentujú mesto Bojnice, ale aj SR. Aké vyhovujúce priestory nám potom p. primátor zabezpečí? Alebo dovolí po toľkých rokoch zaniknúť klubu s takou históriou a kvalitou?

-          Prečo aj v menších obciach a mestách ako sú Bojnice sú vybudované športové podmienky na úrovni a zároveň sú aj schopní pokryť náklady na ich prevádzkovanie? Prečo to funguje inde a tu v meste nie? Ak je niekde chyba, treba ju hľadať alebo pomenovať jasne!

-          Keby nám, športovým nadšencom išlo iba o športovú halu, hovoríme o nej s inými záujemcami, no nám ide najmä o deti v škole a potom samozrejme o ich bezpečný presun na športovisko.

-          Asfaltové ihrisko v areáli školy nespĺňa bezpečnostné podmienky, takže sa využívať nebude a najnovšie je zakázané aj prevádzkovanie  multifunkčného ihriska, tiež pre bezpečnosť(vedenie mesta o tom nevie?). Tak aké vhodné športové podmienky majú naše deti a mládež v Bojniciach?

Výsledky zápasu 2. ligy dorastencov z 26.11.2017

HK Kúpele Bojnice – TJ Sokol Cífer 32 : 24 (16:8)
Góly: Smetánka Andrej 7, Blaho Michal 6, Kuna Juraj 6, Rendek Dalibor 3, Dúbravka Kristián 2, Uhlíř Rastislav 2, Smetánka Tomáš 2, Hasák Jaroslav 2, Priehoda Dárius 1, Pastierik Alex 1

Chlapci odohrali krásny posledný zápas jesennej časti súťaže, po ktorom skončili na 1.mieste. V dôležitom zápase nenechali nič na náhodu, kolektívnou hrou, hádzanárskym srdcom a plným nasadením zdolali súpera a zaslúžili si cenné víťazstvo.
Gratulujeme!!!