Poukázanie 2 % z dane

Milí sponzori, rodičia, priatelia bojnickej hádzanej.

Začalo sa obdobie daňových povinností a my sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu mládežníckej hádzanej v Bojniciach. Za našich hráčov prosíme o poukázanie 2% dane z príjmu. Vaše príspevky budú použité na nákup športového vybavenia ( dresy, lopty) a úhradu nákladov na turnaje. Vyplnené a potvrdené tlačivá prosíme odovzdať trénerom alebo funkcionárom klubu.
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli prispieť 2 %na rozvoj bojnickej hádzanej a všetkým, ktorí ste informovali aj iných, že nám môžu prispieť.
Ďakujeme!!!
Vyhlásenie 2016_

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov 2016

Zraz regionálneho výberu

Zajtra 17.1.2017 (utorok) sa koná zraz RV o 13,30 hod. v ŠH v Prievidzi.
Hráči: Hasák Jaroslav, Smetánka Andrej, Kuna Juraj, Pastierik Alex, Fúsik Adam, Pračko Adam, Rendek Dalibor, Smetánka Tomáš

Zmeny v HK

Milí priatelia a fanúšikovia hádzanej,
nový rok v HK Kúpele Bojnice začína zmenami vo vedení klubu. Členskou schôdzou dňa 9.12.2016 bol po odstúpení z funkcie predsedu výkonného výboru HK Kúpele Bojnice pána Mgr. Jaroslava Hasáka, zvolený nový výkonný výbor v zložení: Mgr. Veronika Rendeková, Roman Uhlíř, Darina Pračková, Martin Kočner a Zuzana Mocková. Za predsedu klubu jednomyseľne schválil výkonný výbor pani Mgr. Veroniku Rendekovú. Všetci členovia VV sa hádzanej v Bojniciach venujú už dlhšie, sú jej súčasťou od samotnej organizácie, komunikácie s rodičmi až po podporu činností, ktoré klub vykonáva. Veľmi dobre poznajú situáciu v hádzanej a boli pri viacerých úspechoch našej mládeže, či už ako fanúšik, tréner, rodič, ale aj ako vedúci družstva.
V mene svojom a v mene celého HK Kúpele Bojnice chcem poďakovať za odvedenú činnosť bývalému výkonnému výboru a najmä jeho predsedovi pánovi Mgr. Jaroslavovi Hasákovi, ktorý sa úspešne „popasoval“ s nejedným problémom, a zároveň udržal klub na veľmi dobrej úrovni.
Veronika Rendeková

Zraz regionálneho výberu

Zajtra 10.1.2017 (utorok) sa koná zraz RV o 13,30 hod. v ŠH v Prievidzi.
Hráči: Hasák Jaroslav, Smetánka Andrej, Kuna Juraj, Pastierik Alex, Fúsik Adam, Pračko Adam, Rendek Dalibor, Smetánka Tomáš

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom hádzanej za občerstvenie na turnaj “Akcia 20-16″ o pohár Ľuba Jadroňa!

Naše veľké“ ĎAKUJEM“ patrí každému z Vás, kto akoukoľvek finančnou čiastkou prispel na podporu bojnickej hádzanej. Celkovo sa vyzbieralo 485.34€. Váš príspevok bude použitý na nákup občerstvenia, prípadne športového vybavenia pre hráčov HK Bojnice počas turnajov a zápasov v jarnej časti súťaže (podľa uváženia hráčov, prípadne vedúcich družstiev u ktorých bude vyúčtovanie k dispozícii tak ako počas predošlých zbierok).
Ďakujeme za našich hráčov!!!