Kontakt

Hádzanársky klub Kúpele Bojnice

Mailová adresa klubu: potravinylucky@gmail.com


Adresa na doručovanie pošty: Roman Uhlíř

Lúčky 22/1

972 01 Bojnice


IČO: 420 18 552

DIČ: 20 222 39 648

Č.Ú.: SK71 0900 0000 0000 6651 2498


Č.Ú. MUŽI : SK61 0900 0000 0051 7150 9867


Výkonný výbor HK Kúpele Bojnice:

Predseda HK Kúpele Bojnice – Mgr. Strížová Veronika  +421 905 825 210

Členovia výkonného výboru

-  Roman Uhlíř +421 911 085 482

-  Tomáš  Mažár +421 907 680 507

-   Darina Pračková, darina.prackova@gmail.com

-   Michal Gönczi +421 915 997 650


Tréneri :

Minihádzaná – Mgr. Helena Heráková, email:  helenaherakova@gmail.com Tel:  +421 908 817 901

Mgr. Ivan Daumer

Mladší žiaci – Martin Briatka, Tomáš Sivák

Starší žiaci – Martin Briatka, Tomáš Sivák

Dorast -   Marek Páleš,

Mgr. Michal Švec

Muži - Tomáš Mažár, tomasmazar@gmail.com ,  Tel:+421 907 680 507